Blog Blog

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstami, które wprowadzają w zagadnienia związane z testamentem, spadkiem i dziedziczeniem. 

Zapis na cele charytatywne w testamencie – którą organizację pozarządową wybrać?

W jaki sposób można wesprzeć organizację charytatywną w testamencie? Jeśli planujesz sporządzenie testamentu, zachęcamy, aby rozważyć uwzględnienie w nim organizacji pozarządowej. Uwzględnienie organizacji pozarządowej w testamencie może przyjąć formę: - zapisu windykacyjnego (wówczas przekazujemy organizacji konkretny przedmiot, taki jak komputer,…
Czytaj

Sporządzenie testamentu a obecność świadków

Kodeks cywilny przewiduje instytucję świadka przy sporządzaniu testementu. Wymóg obecności świadków dotyczy testamentu allograficznego, ustnego oraz testamentu podróżnego. Testament allograficzny (urzędowy) Testament allograficzny można sporządzić poprzez ustne złożenie ostatniej woli wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu,…
Czytaj

Co staje się z kontem bankowym po śmierci właściciela?

Po śmierci właściciela konta, środki zgromadzone na jego rachunku bankowym zostają wypłacone spadkobiercom. Wypłata środków jest możliwa dopiero po przestawieniu przez spadkobierców stosownych dokumentów ( postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia). Jeśli spadkobierców jest kilku, konieczne jest również…
Czytaj

Jak uniknąć długów spadkowych?

Informacja o otrzymaniu spadku może stwarzać wizję korzyści majątkowych. Jednak przedmiotem dziedziczenia mogą być nie tylko aktywa, ale i pasywa, czyli nieuregulowane zobowiązania spadkodawcy. Z chwilą przyjęcia spadku, odpowiedzialność za długi zmarłego przechodzi na spadkobiercę. Jeśli okazuje się, że spadkodawca…
Czytaj

Dziedziczenie praw autorskich

W przypadku twórców - pisarzy, kompozytorów, grafików, fotografów itp., sporządzenie testamentu powinno być istotną kwestią, którą warto rozważyć. Możemy wyróżnić dwa rodzaje praw autorskich - osobiste i majątkowe. Autorskie prawa osobiste to np. prawo do autorstwa utworu czy też prawo…
Czytaj

Notarialny Rejestr Testamentów

Sporządzony przez siebie testament można zabezpieczyć za pomocą wpisu do Notarialnego Rejestru Testamentów. Notarialny Rejestr Testamentów działa od października 2011 roku. Rejestracja sporządzonego testamentu ułatwia jego odnalezienie po śmierci testatora. Wpis do rejestru jest dobrowolny i bezpłatny, a dokonuje go notariusz…
Czytaj

Zadania wykonawcy testamentu

Powoływanie wykonawcy testamentu nie jest w Polsce powszechną praktyką. Instytucja ta jest szczególnie przydatna w przypadku wątpliwości spadkodawcy, czy postanowienia zawarte w testamencie zostaną zrealizowane zgodnie z jego wolą. Wykonawcą testamentu zostaje zazwyczaj osoba, którą spadkodawca darzy zaufaniem. Funkcję może objąć…
Czytaj

Podatek od spadku

Z nabyciem spadku wiążą się konkretne formalności, m. in. obowiązek podatkowy. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po odliczeniu długów i ciężarów (m. in. kosztów pogrzebu, postępowania spadkowego, wypłat zachowku). Wartość ta ustalana jest według stanu rzeczy…
Czytaj

Polecenie testamentowe – czego od spadkobierców można wymagać w testamencie?

Oprócz możliwości przekazania wskazanej osobie dóbr majątkowych, spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę (lub zapisobiercę) do określonego zachowania. Ta instytucja prawna nosi nazwę polecenia testamentowego. Czym jest polecenie testamentowe? Polecenie testamentowe to nałożenie na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania…
Czytaj

Jak odwołać testament?

Zdarzają się przypadki, kiedy potrzebne jest odwołanie testamentu. Przyczyn może być wiele - zmiana decyzji spadkodawcy, narodziny nowego członka rodziny, śmierć któregoś ze spadkobierców, zmiana stanu cywilnego lub konflikty rodzinne. Wyraźne odwołanie testamentu jest bardzo istotne, aby uniknąć ewentualnych niejasności.…
Czytaj

Wesprzyj kampanię<br/>Dobry Testament! Wesprzyj kampanię
Dobry Testament!

KAMPANIE TESTAMENTOWE NA
ŚWIECIE

Kampanie testamentowe prowadzone są w siedemnastu państwach świata. W każdym z nich, organizacje podobne do naszej tłumaczą, jak ważne jest sporządzanie testamentów i uwzględnianie w nich organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. W efekcie wzrasta liczba świadomych osób, które rozumieją, że napisanie testamentu nie jest ani skomplikowane ani drogie i że dzięki temu dokumentowi mogą zabezpieczyć swoje finanse i rozporządzać nimi zgodnie z własną wolą.

KONTAKT

Dobry Testament

Lucyna Seretny
tel. +48 785 389 455
email: kontakt@dobrytestament.pl

  ZAMÓW INFORMATOR Tutaj

   ZAMÓW INFORMATOR O TESTAMENTACH

   Podaj informację kiedy najlepiej się z Tobą kontaktować

   DZIĘKUJEMY!

   Twoje zamówienie zostało przyjęte.

   Na podanego emaila zostanie przesłany nasz informator.


   Ekipa Dobrego Testamentu