Sporządzony przez siebie testament można zabezpieczyć za pomocą wpisu do Notarialnego Rejestru Testamentów.

Notarialny Rejestr Testamentów działa od października 2011 roku. Rejestracja sporządzonego testamentu ułatwia jego odnalezienie po śmierci testatora. Wpis do rejestru jest dobrowolny i bezpłatny, a dokonuje go notariusz na wniosek spadkodawcy. Dostęp do tego systemu mają wyłącznie notariusze. Tylko za ich pośrednictwem, po przedstawieniu aktu zgonu testatora, można uzyskać informację na temat zarejestrowanych testamentów.

Rejestr nie zawiera treści testamentu ani danych osobowych. Umożliwia on jedynie stwierdzenie, czy określony spadkodawca w ogóle sporządził testament oraz wskazuje, w której kancelarii można otrzymać wypis tego dokumentu.

Zapytania o testament mogą być kierowane również do zagranicznych rejestrów uczestniczących w sieci wymiany informacji o testamentach, w ramach Stowarzyszenia Europejskiej Sieci Rejestrów Testamentów (ARERT), którego częścią jest polski Notarialny Rejestr Testamentów.

Źródło:
krn.org.pl
rejestry-notarialne.pl