Zdarzają się przypadki, kiedy potrzebne jest odwołanie testamentu. Przyczyn może być wiele - zmiana decyzji spadkodawcy, narodziny nowego członka rodziny, śmierć któregoś ze spadkobierców, zmiana stanu cywilnego lub konflikty rodzinne. Wyraźne odwołanie testamentu jest bardzo istotne, aby uniknąć ewentualnych niejasności.

W przypadku testamentu odręcznego, można go fizycznie zniszczyć (poprzez podarcie lub spalenie) i napisać nową wersję dokumentu. Jednakże taka czynność nie wystarcza w przypadku testamentu notarialnego, ponieważ istnieje możliwość uzyskania odpisu u notariusza. W tym przypadku można sporządzić odręczne oświadczenie o odwołaniu testamentu, jednak najbezpieczniejszą opcją jest odwołanie lub zmiana testamentu przed notariuszem.

Kwestie dotyczące testamentu powinny być uporządkowane, gdyż nieaktualne wersje i niejasności mogą przeszkodzić w realizacji ostatniej woli spadkodawcy.

Źródło: zmianawarty.pl