Z nabyciem spadku wiążą się konkretne formalności, m. in. obowiązek podatkowy.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po odliczeniu długów i ciężarów (m. in. kosztów pogrzebu, postępowania spadkowego, wypłat zachowku). Wartość ta ustalana jest według stanu rzeczy w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Nabywca sam określa wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych w wysokości, która powinna odpowiadać ich wartości rynkowej. Jeśli tego nie uczyni, wartość zostanie określona przez organ podatkowy.

Podatnicy są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w terminie jednego miesiąca od powstania obowiązku podatkowego.

Wysokość podatku zależy również od grupy podatkowej, do której należy podatnik. Podatek oblicza się od wartości nabytego majątku ponad kwotę wolną od podatku w oparciu o ustalone stawki podatkowe. Każdej z grup przysługuje inna wysokość kwoty wolnej od podatku. W przypadku I grupy jest to 9637 zł. Spadkobierca z II grupy nie zapłaci podatku jeśli wartość nabytego majątku nie przekracza 7276 zł, natomiast z III grupy 4902 zł.

Grupy podatkowe:
I grupa - małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb/pasierbica, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa
II grupa - zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki)
III grupa – pozostali nabywcy

Decyzja z ustaloną kwotą podatku, która wydawana jest w oparciu o informacje zawarte w zeznaniu, zostaje doręczona podatnikowi. Podatek należy wpłacić w kasie urzędu lub na jego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od odebrania decyzji.

Z obowiązku zapłaty podatku, nawet jeśli jego wartość przekracza kwotę wolną, zwolnione są osoby z najbliższej rodziny spadkodawcy, t. j.: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwo, pasierb/pasierbica, ojczym, macocha. Jednak osoby z tej grupy zobowiązane są do zgłoszenia nabycia majątku w terminie do 6 miesięcy.

Formularze podatkowe można znaleźć tutaj.