Do pisania testamentów zachęcamy dziś wszystkie osoby żyjące w związku nieformalnym. W świetle prawa spadkowego, nawet długoletni partnerzy są względem siebie obcy i niczego po sobie nie dziedziczą. Partner spadkobiercy nie uczestniczy w podziale majątku, gdyż nie jest osobą należącą do grona spadkobierców ustawowych.

Jeśli od lat żyjesz w związku nieformalnym i wraz z partnerką mieszkacie w Twoim M4, pamiętaj, że w razie Twojej śmierci partnerka nie dziedziczy mieszkania. Co więcej, zgodnie z prawem, po upływie trzech miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy osoba jemu bliska (a więc Twoja partnerka) musi opuścić lokal. Jeśli zatem nie zostawiłeś testamentu i nie macie wspólnych dzieci, prawo do Twojego mieszkania oraz całego Twojego majątku przysługuje wyłącznie dzieciom z pierwszego małżeństwa. Jeśli natomiast jesteś bezdzietny, wówczas dziedziczą Twoi rodzice i rodzeństwo. W przypadku, gdyby nie byłoby żadnych spadkobierców ustawowych, cały spadek po Tobie przypadłby gminie Twojego ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarbowi Państwa.

Jeśli posiadacie z partnerką wspólne dzieci, w przypadku Twojej śmierci to one jako spadkobiercy ustawowi dziedziczą Twój majątek. Pamiętaj jednak, że jeśli nie ukończyły 18 lat, nie mogą nim dysponować do czasu ukończenia 18 lat. W takim przypadku, o wszelkich sprawach związanych z zarządem majątku będzie decydował sąd opiekuńczy. W praktyce oznacza to, że jeśli Twoja partnerka chciałaby wyremontować, wynająć, sprzedać albo zamienić odziedziczone przez wasze dzieci mieszkanie, nie będzie mogła tego uczynić bez zgody sądu opiekuńczego. Ten natomiast wcale nie musi wyrazić na to zgody.

Być może żyjesz w związku nieformalnym, gdyż Twój małżonek nie chciał udzielić Ci rozwodu. Pamiętaj, że w przypadku Twojej śmierci, małżonkowi - nawet jeśli nie żyjecie razem - przysługuje prawo do zachowku. Jak stanowi prawo, podstawą do podważenia jego prawa do dziedziczenia jest pozew o rozwód lub wniosek o separację, który spadkobierca złożył do sądu za życia. Pamiętaj jednak, że rozwód lub separacja ma wynikać wyłącznie z winy małżonka, a pozew lub wniosek muszą być uzasadnione.

To tylko niektóre przykłady sytuacji, które mogą wyniknąć po Twojej śmierci. Jeśli chcesz być pewien, że spadek odziedziczy Twój partner, napisz testament.