Testament Testament

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO NAPISAĆ TESTAMENT

OSOBY POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM

Jesteś w związku małżeńskim i posiadasz dzieci
Sporządzając testament unikniesz sytuacji, w której w razie śmierci małżonka, jego część odziedziczą Wasze małoletnie dzieci i do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności, to sąd rodzinny – a nie Ty – będzie w ich imieniu decydował  o przedmiotach, których po śmierci małżonka stałeś się wraz z dziećmi współwłaścicielem.

Posiadasz więcej niż jedno dziecko
W przypadku np. dwójki dzieci i dwóch mieszkań, których jesteś właścicielem, zgodnie z ustawą, po Twojej śmierci dzieci stają się współwłaścicielami obydwu nieruchomości. Zastanów się, czy nie lepiej przekazać poszczególnych mieszkań poszczególnym dzieciom. Analogicznie wygląda sytuacja, jeśli właścicielami mieszkań jesteś Ty i Twój małżonek. Pamiętaj jednak, że choć w testamentach zawrzecie ten sam zapis, musicie sporządzić je oddzielnie.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim i nie posiadasz dzieci
Sporządzając testament unikniesz sytuacji w której, w razie Twojej śmierci, spadek po Tobie odziedziczą wraz z małżonkiem, Twoi rodzice lub rodzeństwo.

Jeśli mieszkanie, którego wraz z małżonkiem jesteś właścicielem, obciążone jest kredytem
Sporządzając testament unikniesz sytuacji, w której po Twojej śmierci, inne osoby (spadkobiercy ustawowi) razem z  nim będą podejmować decyzje odnośnie Waszego mieszkania lub samego kredytu.

OSOBY POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU NIEFORMALNYM (KONKUBINACIE)

Jeśli żyjesz w związku nieformalnym
W świetle prawa spadkowego, nawet długoletni partnerzy są względem siebie obcy i niczego po sobie nie dziedziczą. Jedynym sposobem na uniknięcie tej sytuacji jest napisanie testamentu. Pamiętaj jednak, że zgodnie z prawem, wasze wspólne dzieci dziedziczą.

Jeśli żyjesz w związku nieformalnym, gdyż poprzedni małżonek nie chciał udzielić Ci rozwodu
Napisz testament, jeśli nie chcesz, aby Twój poprzedni małżonek dziedziczył po Tobie.

ROZWODNICY LUB OSOBY POZOSTAJĄCE W SEPARACJI

Jeżeli jesteś w tzw. separacji faktycznej, nie zatwierdzonej przez sąd
W przypadku braku testamentu, małżonek i tak będzie po tobie dziedziczył. Separacja musi być bowiem zatwierdzona przez sąd.

Jeśli jesteś rozwodnikiem
Zgodnie z przepisami prawa, twój były małżonek nie będzie po tobie dziedziczył. Jeśli jednak chcesz, aby było inaczej, musisz napisać testament.

RODZAJE TESTAMENTÓW

Poniżej wskazujemy trzy rodzaje testamentów, które w praktyce są najczęściej stosowane.

ROZPORZĄDZENIA KTÓRE MOŻNA ZAWRZEĆ W TESTAMENCIE

Oto wyczerpująca lista rozporządzeń, które można zawrzeć w testamencie.

Ustanowienie spadkobiercy
Można powołać spadkobiercę lub spadkobierców do całości lub do części spadku. Nie trzeba wskazywać imienia i nazwiska tych osób, wystarczy sformułowanie „moja małżonka” albo „moja starsza siostra”. Warto rozważyć jako spadkobiercę organizację charytatywną lub instytucję kultury, która otrzymawszy część spadku z pewnością odpowiednio go zagospodaruje.

Polecenie
Spadkodawca może nałożyć na spadkobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, może to np. dotyczyć działań związanych z pogrzebem spadkobiercy albo odwiedzaniem jego grobu. Spadkodawca może zażyczyć sobie, aby po jego śmierci spadkobierca opiekował się chorym członkiem rodziny, albo nadzorował pracę powołanej przez spadkodawcę placówki. Ważne, aby polecenie nie było związane z elementem majątkowym.

Zapis zwykły
Spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz wskazanej osoby. Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia wymagalności zapisu. Spadkodawca może na przykład zobowiązać swojego małżonka do przekazania konkretnej kwoty pieniężnej na cel charytatywny albo na konto konkretnej osoby.

Zapis windykacyjny
Spadkodawca zapisuje konkretne składniki majątku wskazanym osobom. Należy pamiętać, że testament zawierający zapis windykacyjny musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Powołanie wykonawcy testamentu
Spadkobierca może powołać w testamencie wykonawców albo wykonawcę testamentu, czyli osobę, która w przypadku nagłej śmierci spadkodawcy zadba, aby jego majątek został rozdysponowany zgodnie z jego wolą. Ustanowienie wykonawcy testamentu jest wręcz koniecznością w przypadku spadku o dużej wartości, skomplikowanym stanie prawnym, spadku zapisanego osobie niepełnoletniej lub w razie wątpliwości odnośnie tego, czy spadkobiercy zgodzą się na zaplanowany podział majątku.

Wydziedziczenie
Spadkodawca może w testamencie także wydziedziczyć daną osobę, czyli pozbawić ją prawa do zachowku. Katalog osób, których dotyczy wydziedziczenie został określony w Księdze IV Kodeksu cywilnego. Są to zstępni, małżonkowie i rodzice, którzy: wbrew woli spadkodawcy postępują uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuściły się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; uporczywie nie dopełniły względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych

Ustanowienie fundacji
Osoba sporządzająca testament może także ustanowić fundację. Instytucja ta jest w Polsce mało popularna. W ostatnich latach, fundację w swoim spadku powołała Wisława Szymborska.

TESTAMENT W FIRMIE

Każdy, kto prowadzi firmę odpowiedzialnie, powinien potraktować śmierć jako jedno z ryzyk gospodarczych. Nad nim także – na gruncie prawa, podatków i finansów – należy mieć kontrolę.

Łukasz Martyniec

doradca sukcesyjny, prawnik, wykładowca, ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego, redaktor naczelny portalu planowaniespadkowe.pl, właściciel Kancelarii Sukcesyjnej MARTYNIEC (www.kancelariasukcesyjna.pl)

JAK UWZGLĘDNIĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

Jeżeli rozważamy uwzględnienie wybranej organizacji pozarządowej w testamencie, zanim
zdecydujemy się na takie działanie, warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami, które pomogą w
podjęciu decyzji.

Najpierw zastanówmy się co posiadamy i co ewentualnie chcielibyśmy przekazać w spadku innym osobom lub instytucjom. Najlepiej sporządzić listę tzw. składników majątku takich jak nieruchomości, wartościowe ruchomości (np. samochód, dzieła sztuki, księgozbiór), środki na rachunkach bankowych, wierzytelności, papiery wartościowe.
Wiedząc, co posiadamy, zastanówmy się, komu chcemy przekazać nasz dobytek. Możemy ustanowić jednego (np. siostrę lub brata) lub kilku spadkobierców do całego majątku (np. syna i synową oraz wnuki), jak również zapisać konkretne elementy majątku innym osobom, w tym osobom prawnym (które wówczas będą nazywane zapisobiorcami, a nie spadkobiercami).

Wesprzyj kampanię<br/>Dobry Testament! Wesprzyj kampanię
Dobry Testament!

KAMPANIE TESTAMENTOWE NA
ŚWIECIE

Kampanie testamentowe prowadzone są w siedemnastu państwach świata. W każdym z nich, organizacje podobne do naszej tłumaczą, jak ważne jest sporządzanie testamentów i uwzględnianie w nich organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. W efekcie wzrasta liczba świadomych osób, które rozumieją, że napisanie testamentu nie jest ani skomplikowane ani drogie i że dzięki temu dokumentowi mogą zabezpieczyć swoje finanse i rozporządzać nimi zgodnie z własną wolą.

KONTAKT

Dobry Testament

Lucyna Seretny
tel. +48 785 389 455
email: kontakt@dobrytestament.pl

  ZAMÓW INFORMATOR Tutaj

   ZAMÓW INFORMATOR O TESTAMENTACH

   Podaj informację kiedy najlepiej się z Tobą kontaktować

   DZIĘKUJEMY!

   Twoje zamówienie zostało przyjęte.

   Na podanego emaila zostanie przesłany nasz informator.


   Ekipa Dobrego Testamentu