Niewiele osób wie, że sporządzając testament można w nim uwzględnić organizację pozarządową. Dobry Testament powstał po to, aby rekomendować uczciwe i transparentne stowarzyszenia i fundacje i zachęcać Polaków, aby pamiętali o nich w testamencie.