W odpowiedzi na zróżnicowanie krajowych przepisów prawa spadkowego w poszczególnych państwach członkowskich, organy Unii Europejskiej przyjęły w 2012 roku rozporządzenie. Przepisy gwarantują większą spójność i uproszczenie formalności, a także precyzują, że międzynarodowe sprawy spadkowe mają być rozpatrywane zgodnie z prawem jednego państwa oraz przez jeden organ, co zapobiega możliwości wydawania sprzecznych orzeczeń. Ponadto, wprowadzone zostało europejskie poświadczenie spadkowe, które może być wykorzystane dla udowodnienia praw spadkobierców, zapisobierców, wykonawców testamentu lub zarządców majątku w innych prawach członkowskich. Przepisy mają zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Danii i Irlandii i dotyczą przypadków dziedziczenia po osobach, które zmarły nie wcześniej niż 17 sierpnia 2015 roku.

Różnice w przepisach krajowych dotyczą między innymi obowiązku rejestracji sporządzonego testamentu przez spadkodawcę. W sytuacji, gdy konieczne jest zarejestrowanie testamentu lub w razie potrzeby uzyskania informacji o tym, czy zmarły sporządził testament, istnieje możliwość zapoznania się z arkuszami informacyjnymi.

Komisja Europejska przygotowała również specjalny poradnik dla osób, które uczestniczą w transgranicznej sprawie spadkowej. Można go pobrać tutaj. Natomiast na stronie Spadki w Europie można znaleźć informacje na temat postępowania spadkowego w 22 państwach członkowskich.

Więcej informacji o międzynarodowych sprawach spadkowych w UE znajduje się tutaj.

Źródło: e-justice.europa.eu