Robert Kawałko

Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii i twórca idei polskiej kampanii „Dobry Testament”. W 2006 r. zainicjował powstanie Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którego był prezesem w latach 2006-2012.