Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

Stowarzyszenie powstało w 2008 roku z inicjatywy żołnierzy w służbie czynnej oraz tych z rezerwy, którzy w trakcie służby w misjach poza granicami kraju zostali ranni, poszkodowani lub których problemy wynikają bezpośrednio z faktu pełnienia służby poza granicami państwa. Braliśmy udział w tworzeniu ustawy o weteranach, określającej m.in. status weterana poszkodowanego oraz uprawnień przysługujących z tego tytułu. Prowadzimy warsztaty terapeutyczne dla osób z problemami psychologicznymi i psychicznymi wynikającymi z faktu pełnienia służby za granicą oraz dla rodzin poległych kolegów. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, zawody strzeleckie dla weteranów poszkodowanych. Wspieramy weteranów i ich rodziny poprzez przekwalifikowanie zawodowe, wsparcie wypoczynku ich dzieci, pomagamy tym w najtrudniejszej sytuacji finansowej i dotkniętym zdarzeniami losowymi.

Kontakt:

ul. Wawrzyniaka 5
70-393 Szczecin
zarząd@stowarzyszenierannych.pl