Kościół Armia Zbawienia w Polsce

Kościół Armia Zbawienia działa w Polsce od 2005 roku. Jesteśmy obecni na terenie województw: mazowieckiego,
podkarpackiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Wierzymy w zdolność ludzi do zmiany, poprzez
przywrócenie im nadziei. To właśnie nadzieja działa na rzecz pojednania społeczeństwa.

POSŁANNICTWO KOŚCIOŁA ARMII ZBAWIENIA
Kościół Armia Zbawienia, jako międzynarodowy ruch, jest ewangeliczną częścią powszechnego Kościoła
chrześcijańskiego. Jej przesłanie oparte jest na Biblii. Jej służba motywowana jest Bożą miłością. Jej misją
jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa i spełnianie ludzkich potrzeb w Jego imieniu, bez dyskryminacji.

Kontakt:

ul. Ząbkowska 13/13
03-736 Warszawa
www.armia-zbawienia.pl
tetyana.ouerghi@armia-zbawienia.pl