Fundacja Sue Ryder

Fundacja Sue Ryder jest organizacją pożytku publicznego i została powołana do życia   w Polsce przez Susan Ryder w 1991 roku w celu kontynuowania jej misji i sprawowania opieki nad Domami Sue Ryder. Zarząd Fundacji pracuje społecznie i nie odnosi żadnych korzyści z działalności na jej rzecz.

W 2016 roku  przy Placu Unii Lubelskiej 2  w Warszawie zostało otwarte najmniejsze muzeum w Polsce- Muzeum Sue Ryder.

Kontakt:

ul. Bagatela 15, 
00-585 Warszawa

biuro@fundacjasueryder.pl