Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś”

Fundacja Pomocy Chorym i Dzieciom „Kubuś” została założona w 2009 roku przez osobę taką jak my, z sąsiedztwa, dobrą z natury, która dosłownie i w przenośni potrafiła oddać ostatnią przysłowiową koszulę potrzebującemu. Tej osoby już nie ma wśród nas. Z wielkim optymizmem w sercach kontynuujemy dalej jej wolę i misję organizacji jaką jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Działamy ogólnopolsko i zupełnie nieodpłatnie. Nasze wsparcie dociera do każdej grupy wiekowej, od dzieci, poprzez młodzież i dorosłych, kończąc na osobach w podeszłym wieku. Szczerze wierzymy w profilaktykę i aktywnie działamy na rzecz ratowania życia ludzkiego i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Docieramy także bezpośrednio do tych, dla których los nie jest zbyt łaskawy. Finansujemy między innymi zakupy żywności, odzieży, podręczników, lekarstw, zabiegi, rehabilitacje, terapie, wysyłamy dzieci i młodzież na kolonie, obozy, wycieczki integracyjne i edukacyjne. Wierzymy, że można zapobiec wykluczeniu społecznemu i wyrównać szanse na szczęśliwe życie.

Kontakt:

Sadurki 3
24-150 Nałęczów
www.fundacja-kubus.pl
j.poniatowska@fundacja-kubus.pl