Podsumowanie Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów

W dniach 5-8 września 2016 r. odbył się, po raz pierwszy w Polsce, Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów. W trakcie kilku dni, prezes Polskiego Instytutu Filantropii Robert Kawałko oraz manager kampanii Dobry Testament Ewelina Szeratics spotkali się z Polakami w sześciu miastach i wraz z prawnikami zachęcali ich do pisania testamentów i uwzględniania w nich organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury.

mtpt-w-liczbach-foto

Pierwszą część spotkania stanowiły wykłady, prowadzone przez prawników specjalizujących się w tematyce testamentowej. Ich celem było przybliżenie słuchaczom najważniejszych zagadnień dotyczących sporządzania testamentów. Można było zatem usłyszeć o zasadach dziedziczenia ustawowego przewidzianych w polskim prawie, o rodzajach testamentów, o tym, jak sporządzić testament, żeby  był ważny. Prawnicy tłumaczyli ponadto, dlaczego ich zdaniem najlepszą formą testamentu jest testament notarialny, sporządzony u notariusza. Ponadto słuchacze dowiedzieli się, jakie rozporządzenia można zawrzeć w testamencie, co to jest zapis windykacyjny, komu przysługuje zachowek oraz jak zabezpieczyć swój testament, aby nie zginął lub nie został zniszczony.

Druga część spotkania była dedykowana osobom, które przybyły na wykład aby skonsultować z prawnikiem swoją indywidualną sytuację związaną z prawem spadkowym. Padające z sali pytania dotyczyły najczęściej ich indywidualnej sytuacji związanej z prawem spadkowym. Wśród najczęściej zadawanych pytań, padały te dotyczące zachowku (a nie „zachówku”, jak wiele osób sądzi) – słuchacze chcieli wiedzieć, komu on przysługuje i czy po ich śmierci jedynie najbliżsi mają do niego prawo. Pytano również o powody, które dana osoba musi spełniać, aby ją wydziedziczyć oraz o to, w jaki sposób i czy w ogóle można bezpłatnie zarejestrować swój testament, aby w razie śmierci rodzina dowiedziała się, gdzie dokument ten jest przechowany. Padały ponadto pytania dotyczące tego, co stanie się z testamentem przechowywanym u konkretnego notariusza, jeśli prawnik ten zakończy swoją działalność lub umrze. Słuchacze chcieli ponadto zapoznać się z przykładowymi wzorami testamentów. Niektórzy zostali wyprowadzeni z błędu twierdząc, że napiszą testament wspólnie z małżonkiem (co jest niedozwolone przez polskie prawo).

1

2
3
4