FAQ

Czyli najczęściej zadawane pytania

Jak mam zapisać część swojego majątku organizacji pozarządowej?


Jeśli po przekazaniu większości swojego majątku najbliższym uznamy, że pragniemy zostawić cząstkę siebie szerszej społeczności poprzez przekazanie niewielkiej kwoty organizacji pozarządowej, możemy to uczynić albo w formie zapisu windykacyjnego (wówczas przekazujemy organizacji konkretny przedmiot, taki jak komputer, samochód lub mieszkanie) albo w formie zapisu zwykłego, czyli zobowiązać jednego ze spadkobierców do przekazania konkretnej kwoty na rzecz konkretnej organizacji. Jeśli nie mamy rodziny i krewnych, a nie chcemy, aby nasz majątek został przejęty przez gminę, wówczas całość majątku możemy przekazać organizacji pozarządowej.

Dlaczego uwzględnienie organizacji w testamencie jest dla niej takie ważne?


Większość organizacji pozarządowych w Polsce utrzymuje się z budżetu państwa, grantów unijnych oraz ze składek swoich członków. Pieniądze te nie zawsze pozwalają organizacjom działać na taką skalę, na jaką chciałyby to czynić. Uwzględnienie organizacji w testamencie pozwoli jej zaplanować swoją przyszłość finansową i podjąć działania, na które normalnie nie byłoby jej stać.

Dlaczego zamiast przekazać cały majątek swoim dzieciom, mam uwzględniać w testamencie organizację pozarządową?


Kampania „Dobry Testament” nie zachęca do zapominania o swoich najbliższych i nieuwzględniania ich w testamencie. Wierzymy, że w dokumencie tym można uwzględnić obydwie strony, pamiętając oczywiście w pierwszej kolejności o rodzinie i przyjaciołach. Wspierając wybraną organizację przyczyniacie się Państwo do tworzenia ofiarnego społeczeństwa, wspierającego instytucje, udzielające pomocy najbardziej potrzebujących oraz prowadzące działania na rzecz zmieniania świata na lepsze.

Skąd mogę mieć pewność, że moja wola wyrażona w testamencie zostanie uwzględniona przez wybraną przeze mnie organizację?


Zanim zdecydują się Państwo uwzględnić wybraną organizację pozarządową w testamencie, warto spotkać się z jej przedstawicielem i porozmawiać o naszych planach oraz wizji tego, jak chcielibyśmy, aby nasze pieniądze zostały wykorzystane. Organizacje uczestniczące w kampanii „Dobry Testament” to etyczne instytucje. Oznacza to, że obietnica złożona testatorowi co do wykorzystania środków zapisanych w testamencie zgodnie z jego wolą, zostanie dotrzymana

Czy muszę poinformować organizację o tym, że uwzględniłem/łam ją w testamencie?


Jeśli podjęli Państwo taką decyzję, z pewnością organizacja chciałaby się o tym dowiedzieć, choćby po to, aby Państwu podziękować i porozmawiać na temat sposobu, w jaki można by zainwestować otrzymane od Państwa środki. Informacja o uwzględnieniu organizacji w testamencie pozwoli jej ponadto zaplanować na przyszłość działania, na które brakuje bieżących środków.

Jeśli jednak nie chcą Państwo ujawniać swojej decyzji, mają Państwo do tego prawo.