O testamentach w Szczecinie w ramach Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów

8 września w czwartek, w godzinach 10:00-14:00, w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury (INKU) odbędzie się seminarium o testamentach organizowane przez Polski Instytut Filantropii wraz z INKU. Wezmą w nim udział: prawnik specjalizującego się w tematyce testamentowej oraz przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych – Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego p. Olgierd Geblewicz.

PROGRAM SPOTKANIA

10:00-10:05
Powitanie uczestników spotkania przez managerkę kampanii „Dobry Testament” Ewelinę Szeratics

11:05-12:35
Pokaz filmu „Optymistki” reż. Gunhild Westhagen Magnor

12:35 – 12:45
„Dlaczego warto sporządzić testament?” – manager kampanii „Dobry Testament” tłumaczy psychologiczne oraz społeczne aspekty pisania testamentów

12:45-13:15
„Prawne aspekty sporządzania testamentów” – prawnik doświadczony w sprawach spadkowych, tłumaczy, jak najlepiej napisać testament, na co zwracać uwagę oraz jak unikać błędów, które mogą doprowadzić do unieważnienia lub podważenia testamentu

13:15-13:45
„Jak zapis testamentowy pomaga w prowadzeniu działań organizacji” – Kinga Krzywicka z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz Tomasz Kloc ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju opowiadają o działaniach, które ich organizacje mogły by podjąć, dzięki otrzymanym zapisom testamentowym

13:45 – 14:00
Dyskusja z uczestnikami spotkania, którzy mają okazję zapytać prawnika o swoją indywidualną sytuację związaną ze sporządzeniem testamentu

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu na adres mailowy e.szeratics@pif.org.pl lub prosimy o kontakt pod numerem telefonu 513-186-809

Współorganizator wydarzenia                    Patronat honorowy
LOGO Szczecinski Inkubator Kultury

og_pion