Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów we Wrocławiu

7 września w środę, w godzinach 11:00-14:00, w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6 odbędzie się seminarium o testamentach, które poprowadzi prezes Polskiego Instytutu Filantropii Robert Kawałko. Wezmą w nim udział: prawnik specjalizującego się w tematyce testamentowej oraz przedstawicielka Fundacji Pociecha.

PROGRAM SPOTKANIA

11:00-11:10

Powitanie uczestników spotkania przez prezesa fundacji Polski Instytut Filantropii Roberta Kawałko

11:10-11:30

„Dlaczego warto sporządzić testament?” – prezes fundacji Polski Instytut Filantropii tłumaczy psychologiczne oraz społeczne aspekty pisania testamentów

11:30-12:15

„Prawne aspekty sporządzania testamentów” – prawnik doświadczony w sprawach spadkowych, tłumaczy, jak najlepiej napisać testament, na co zwracać uwagę oraz jak unikać błędów, które mogą doprowadzić do unieważnienia lub podważenia testamentu

12:15-12:45

„Jak zapis testamentowy pomaga w prowadzeniu działań organizacji” – przedstawicielka Fundacji Pociecha opowie o działaniach, które jej organizacja mogłaby podjąć, dzięki otrzymanym zapisom testamentowym

12:45-13:30

Dyskusja z uczestnikami spotkania, którzy mają okazję zapytać prawnika o swoją indywidualną sytuację związaną ze sporządzeniem testamentu

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu p. Elżbiecie Iwańskiej z Wrocławskiego Centrum Seniora, od pon. do pt. w godz. 9:00-15:00, tel. (71) 772 49 40, e-mail: eiwanska5@gmail.com

Partner spotkania

wcs_logotyp